HOMEOPATIE

Homeopatické léky

K výrobě homeopatických léků se dnes využívá více než 3000 látek . Mohou to být látky rostlinného původu (např. Hypericum - třezalka), živočišného (např. Tarentula - sklípkan), minerálního (např. Natrium muriaticum - mořská sůl), kyseliny ( např. Acidum phosphoricum - kyselina fosforečná), také prvky (např. Ferrum - železo). Také jsou léky z člověka  (např. Lac maternum - mateřské mléko), nosody - produkty z patologických procesů ( Carcinosin - nádorová tkáň) a zvláštní skupinou léků jsou imponderabilia (např. Magnetis polus australis - jižní pól).

Výroba homeopatických léků

Nejdříve se připraví matečná tinktura, která se posléze ředí a což je velmi důležité, po každém ředění se prudce protřepává (dynamizace), bez něj bychom homeopatický lék nepřipravili. Kolikrát byl tento proces opakován, udává číslo za názvem a říká se tomu potenciace.

 

Ředění homeopatických léků

Pokud mísíme 1 díl a 99 dílů, jedná se o centenzimální ředění - označení CH nebo C, pokud mísíme 1 díl a 9 dílů, jedná se o decimální ředění - označení D. To jsou ty nejběžnější, ale ne jediné typy homeopatik, existují také LM a X potence.

Lékové formy

Homeopatické léky se vyrábějí a užívají jednak ve formě kapek, také granulí, globulí i tablet. Dávkování může být různé – několikrát denně, 1 x týdně, 1 x měsíčně a někdy postačí jedna jediná dávka.

Homeopatie

Slovo homeopatie pochází z řečtiny (homos - stejný; pathos - nemoc). Jedná se o způsob léčení, který je založen na zásadě, že "podobné se léčí podobným". Podáním homeopatického léku se stimuluje vlastní samoléčící schopnost organismu. Podle údajů WHO (Světové zdravotnické orgazace) je homeopatie druhou nejrozšířenější metodou léčby co do počtu pacientů, a to za tradiční čínskou a indickou medicínou.

Homeopatická poradna

Konzultace - homeopatický pohovor - trvá 1 - 2 hodiny, na následnou analýzu případu potřebuji 3 dny až týden, poté Vám doporučím lék a jeho dávkování. Ale samozřejmě to závisí na akutnosti Vašich potíží, na rýmu či teplotu Vám doporučím lék nejpozději do druhého dne.

Historie homeopatie

Homeopatie je více než 200 let stará metoda, kterou objevil a praktikoval německý lékař Samuel Hahnemann, byl také chemik a překladatel. Narodil se v Míšni v Německu, studoval na univerzitě v Lipsku a ve Vídni. Působil pak jako homeopat v Německu a pak ve Francii až do své smrti.
 
Jako každý obor se homeopatie stále vyvíjí, ale Hahnemannovy popisy léků a základní principy platí dodnes.

Autopatie

Metoda autopatie vychází z klasické homeopatie objevitele S. Hahnemanna a C. Heringa.
V praxi ji rozvinul český homeopat Jiří Čehovský, který má již nyní dostatek zkušeností k tvrzení, že autopatie upravuje vnitřní jemnohmotný vibrující systém v člověku. Nárůst harmonie a kvality života může zahrnovat také sociální prvky, efektivitu jednání, odstraňování karmických zátěží, posílení spirituální složky osobnosti a zejména postupné zmenšování a odstraňování utrpení, tedy i nemocí. Autopatie navrací zdraví, a to podle individuálních možností každého jedince.
Principem autopatie je ředění vlastní sliny nebo dechu v autopatické lahvičce pomocí nechlorované vody. Tudíž je velmi jednoduchá a může si ji každý jedinec po krátkém zaškolení provádět sám.

  • Kontakt:

    Ing. Elena Skupníková

    tel: 724 728 411

  • Poradna:
  • Stanislavského 11/6
  • Ostrava - Svinov
  • 721 00